Cursets

Vacants de piscina per als cursets de temporada 2016-2017 de piscina

Amb la finalitat i interès d’oferir un servei de qualitat al ciutadà, evitar aglomeracions i donar un accés el més just i còmode possible, es realitzarà un sorteig per establir l’ordre d’inscripció de les places vacants als cursets de natació de la temporada 2016-17, que s’iniciaran el proper 1 d’octubre i finalitzaran el juny de 2017, tot respectant el calendari escolar.

1. Accés al sorteig
• Per accedir al sorteig s’haurà de recollir número entre els dies 29 d’agost i 14 de setembre de 2016 a Eurofitness Sant Cugat, al Passatge Baró de Coubertin, 1 (ZEM Rambla del Celler). Juntament amb el número del sorteig es facilitarà el full de inscripció.
• Cada nen/a com a màxim podrà agafar un número per un grup de curset.
• Els números portaran el nom, els dos cognoms de la persona que s’hagi de matricular i el grup al que s’opta.
• Una persona pot agafar número per a diferents nens.
• En el moment de la matriculació s’haurà de presentar el número.
• No serà possible matricular a ningú amb un número que porti el nom i els cognoms d’una altra persona.

2. Sorteig
El sorteig es realitzarà el dia 16 de setembre i determinarà, grup per grup, els nens/es admesos. El mateix dia a partir de les 17 h es farà públic el resultat del mateix que es podrà consultar al centre Eurofitness Sant Cugat, al lloc web https://santcugat.eurofitness.com/ca/ i al Facebook d’Eurofitness Sant Cugat.

3. Procés de matriculació
• A partir del 19 de setembre de 2016 en horari de 8 a 13 h i de 17 a 21 h.
• El dia 24 de setembre es tancarà el procés i aquelles places no matriculades seran reassignades segons el mateix ordre del sorteig.
• És obligatori presentar el número de sorteig
• És imprescindible portar les dades bancàries per poder realitzar la inscripció i qualsevol document que acrediti l’edat del nen/a.
• Es recomana portar el full d’inscripció degudament complimentat.
• Caldrà portar el full d’inscripció amb el número de comte, el pagament del primer trimestre es farà per rebut bancari.

4. Descomptes
Les famílies nombroses o monoparentals tenen dret a una reducció del 20%, acreditant la seva condició mostrant el carnet que les acredita com a tal. Un cop realitzada la inscripció no s’aplicaran els descomptes amb efectes retroactius.

5. Devolucions
Un cop feta la inscripció, no es faran devolucions excepte per motius mèdics justificats, que es retornarà la part proporcional de la inscripció amb una reducció de 10 € en concepte de despeses administratives.

6. Normes administratives
• Els cursets són anuals (d’octubre a juny), tot i que el pagament és de caràcter trimestral. Els pagaments seran obligatòriament per domiciliació bancària.
• Les baixes s’hauran de formalitzar abans del dia 7 de l’últim mes de cada trimestre. En cas contrari comportarà l’emissió del rebut corresponent i la no devolució de l’import.
• La inscripció a qualsevol curs organitzat per Eurofitness Sant Cugat comporta el compliment i l’acceptació de tot el reglament d’ús del centre, així com les condicions que s’hi estableixen. L’incompliment d’aquest reglament pot comportar la baixa temporal o definitiva.
• Cal portar el carnet de cursetista per accedir al curset corresponent i deixar-lo a la recepció del centre per anotar l’accés al mateix.