Photo 1505751172876 Fa1923c5c528

La importància de fer-se revisions mèdiques

Per què és important fer-se revisions mèdiques? Tanta informació útil donen? A partir de quina edat s’han de fer? Amb quina freqüència?

Cada vegada més es sent a parlar de la medicina preventiva, en lloc de la pal·liativa, i és que si podem prevenir una malaltia, molt millor que no pas haver-la de tractar, oi? És per això que les revisions mèdiques són tant importants, perquè ens ajuden a prevenir malalties perquè ens permeten fer un diagnòstic precoç de moltes malalties que si s’agafen amb suficient antelació, poden ser fàcilment tractables i curables.

La informació d’una revisió mèdica ha de ser completa i ha d’aportar informació útil i detallada. Per això, a banda de les dades personals i els antecedents familiars, ha d’incloure una exploració física (alçada, pes, pressió sanguínia i freqüència cardíaca) i d’altres proves diagnòstiques com un anàlisis de sang complet, un sediment d’orina, un electrocardiograma, una prova d’espirometria (valora la respiració) i una revisió dels oïdes i de la vista.

També són importants les revisions ginecològiques en el cas de les dones i les exploracions prostàtiques en homes de més de 50 anys, entre d’altres proves. Així doncs, és important fer-se revisions mèdiques en edats primerenques segons marqui el pediatra (en els nens acostumen a ser anuals i en els joves cada dos anys si no hi cap simptomatologia) i en l’edat adulta, un cop l’any per tal de prevenir malalties i guanyar en qualitat de vida.