Photo 1535444914790 6a5cc2b40201

La importància de la natació en els nens

Aprendre a nadar esdevé clau. És més, diuen que podríem aprendre a nedar abans que a caminar si des de molt petits ens acostumessin al medi aquàtic. I és que aprendre a nedar no només és una qüestió esportiva, sinó que és una qüestió de supervivència.

Aquesta supervivència va lligada amb la primera de les tres fases d’aprenentatge d’un nen que està aprenent a nedar:

Supervivència: adaptació al medi aquàtic, a no tenir por a l’aigua. En aquesta fase el nen o nena aprenen a flotar i quan ja se senten segurs, comencen a aprendre els primers passos de propulsió per aquest medi.
Autonomia: en aquesta fase el nen ja es val per si sol i realitza desplaçaments per l’aigua, salts i jocs.
Tècnica: en aquest nivell hem passat d’una qüestió de supervivència a les pròpies qüestions tècniques d’aquesta disciplina esportiva: tècnica, modalitats, estil, etc.

A més, cal recordar que la natació és un dels esports més complets perquè es treballen molts grups musculars en un medi de baix impacte. Ajuda a reforçar el sistema circulatori, millora la coordinació i la flexibilitat i estimula el cervell dels més petits. Així que… “anem, anem, a la piscina!”