Privacidad

POLÍTICA DE PRIVACITAT

CONDICIONS D’ALTA ONLINE

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 amb data 27 de abril de 2016 (RGPD)  vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que la utilització de determinats serveis de la nostra pàgina web requereix que les persones interessades ens facilitin determinades dades de caràcter personals.

Aquestes dades seran tractades de conformitat a la normativa vigent pel que es facilita la següent informació en relació al seu tractament:

Qui són els Responsables del tractament de les seves dades en el GRUP EUROFITNESS?

Identitats: Ubaefitness, S.L. empresa de getió dels serveis centrals i domicili social al c. Venus, 8 i amb NIF B61652376; Jump 2001, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Can Dragó, Eurofitness Can Cuyas i domicili social c/ Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B-61652376; Ubae Wellness, S.L. empresa gestora d´Eurofitness St. Miquel amb domicili social al c/ Perill 16-22 08012 Barcelona i NIF B-65687782 ; Unió Barcelonina d’Associacions Esportives -UBAE- empresa gestora d’ Eurofitness Carmel amb domicili social al c/ Perill,16-22 08012 Barcelona i NIF G-59058172; Ubae Fit , SL empresa gestora d’Eurofitness Perill amb domicili social a Perill,16 08012 Barceloona i NIF B65620593.Fitness Nou Barris, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Nou Barris, amb domicili social al c/ Artesania, 63 08042 Barcelona i NIF B-62927231; Fitness Llefià, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Badalona amb domicili social al c/ Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B-63044036; Unió Fed. Esport. Cat. Y Ubaefitness, U.T. empresa gestora d´Eurofitness Cerdanyola amb domicili social al c/ Riu Sec, 31 08290 Cerdanyola del Vallès i NIF 110811230; Nuscamps, S.L. empresa gestora d´Eurofitness El Sorrall, amb domicili social al c/ Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B61853537; Col.lectiu Fitness, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Sant Cugat, amb domicili social al c/ Venus,10 08012 Barcelona i NIF B-61853537; Eurofitness Viladecans, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Viladecans, amb domicili social al Rambla Catalunya, 81 08008 Barcelona i NIF B05269519; Eurofitness Ubae, S.L. empresa gestora del centres Eurofitness Edu, amb domicili al c/Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B-63030084; Grup Fitness 2019, S.L. empresa gestora del Club Natura, amb domicili al c/Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B-67357525;d’ara endavant Grup Eurofitness.

Delegat de Protecció de Dades del Grup EUROFITNESS: 

Contacte DPD: dpd@eurofitness.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les dades facilitades per les persones interessades seran tractades amb aquestes finalitats:

-Informar de les activitats i esdeveniments organitzats per email, SMS, telèfon, xarxes socials, correu postal ordinari.

-Informar sobre activitats de formació relacionades amb l’objecte de l’activitat de l’entitat responsable del tractament.

-Realitzar comunicacions sobre activitats, serveis, novetats, promocions, concursos, sortejos, a càrrec de l’entitat responsable del tractament de les dades i sempre en relació a les activitats i esdeveniments organitzats.

-Realitzar comunicacions d’informacions de tercers (proveïdors i col.laboradors) amb els que l’entitat responsable de tractament mantingui acords institucionals o de col.laboració. En cap cas aquestes terceres parts no tindran mai accés en aquestes dades de caràcter personal, ni se´ls facilitaran les dades, excepte imperatiu legal.

-Tramitar inscripcions i sol.licituds o qualsevol altre tipus de tràmit en les diferents formes de contacte disponibles.

-Interès legítim com informar sobre qualsevol incidència de servei i la realització d’enquestes de satisfacció, per tal de copsar l’opinió dels nostres clients i millorar la prestació dels nostres serveis per tal complir amb les seves necessitats i expectatives.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades aportades per les persones interessades per la prestació dels nostres serveis  es conservaran mentre es mantingui el vincle de relació. Un cop trencat aquest vincle, les dades es conservaran per si són exigibles per complir amb les respectives obligaciones legals i atendre posibles responsabilitats derivades del tractament.

Les dades personals proporcionades per enviar-li informació de les nostres activitats, esdeveniments, productes, sorteigs, concursos i serveis es conservaran fins que  es sol·liciti la seva supressió  o revocació del seu consentiment per l’interessat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base jurídica per al tractament de les seves dades per a la finalitat de tramitar les seves consultes i d’enviar-li informació de les nostres activitats, esdeveniments, productes, sorteigs, concursos i serveis, és l’aportació del consentiment.

La base jurídica per al tractament de les seves dades per a la finalitat de tramitar inscripcions als nostres serveis o la participació de concursos, és l’execució del contracte.

La base jurídica per informar sobre serveis i activitats relacionades directament amb els serveis contractats, informar sobre qualsevol incidència de servei i la realització d’enquestes de satisfacció, per tal de copsar l’opinió dels nostres clients i millorar la prestació dels nostres serveis per tal complir amb les seves necessitats i expectatives, és l’interès legítim.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si les societats de Grup Eurofitness estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.  les societats de Grup Eurofitness deixaran de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable.
  • Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d’obligacions legals.
  • Pot consultar més informació sobre l’exercici dels seus drets o presentar a una reclamació, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en www.agpd.es.

Pot exercir els seus drets directament al nostre departament de protecció de dades enviant un correu electrònic a dpd@eurofitness.com

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a les societats de Grup Eurofitness procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

Les persones usuàries facilitaran les seves dades de caràcter personal introduint aquestes en el camps (formularis) determinats a tal efecte. D’aquesta manera accepten explícitament que les seves dades son necessàries per cursa el tràmit pertinent i que són reals i veraces, sent responsable d’informar sobre la seva modificació.

En cap cas aquests dades seran transferides per part de l’entitat responsable a un tercer sense consentiment explícit de la persona interessada.

Tractament de les dades de caràcter personal de MENORS D’EDAT:
Es responsabilitat de les persones adultes a càrrec de la tutela dels menors de 16 anys autoritzar el tractament de els dades de caràcter personal d’un menor. En cap cas es tractaran les dades dels menors de 16 anys, pel que es recomana als menors no complimentar els formularis d’aquest web doncs hauran de disposar del consentiment dels adults al seu càrrec.

 

Com garantim la seguretat de les seves dades?
L’entitat responsable compleix amb la normativa vigent en relació a la protecció de dades de caràcter personal (RGPD) garantint en tot moment l’aplicació de mesures de seguretat adients per conservar convenientment les dades enregistrades i la seva privacitat, evitant qualsevol pèrdua d’informació, comprometent-se a comunicar a l’autoritat de control qualsevol incidències en els seus sistemes de control i seguretat.

Unió Fed. Esport. Cat. Y Ubaefitness, U.T.

290

Hazte socio. alta Online

La manera más fácil de hacerte socio de Eurofitness.
Hazte socio ahora on.line y disfruta de las ventajas exclusivas sólo para altas on.line.
Te lo ponemos fácil: seleccionas el Club, llenas los datos personales, arrecifes la oferta que más se ajuste a tus necesidades y haces el pago ¡!

1. Datos de contacto
2. Seleccionar opciones
3. Pago

Solicita tu invitación

Te invitamos a que disfrutes de Eurofitness. Rellena el formulario con tus datos y dispondrás de una invitación personal.

Género
Documento
Fecha de nacimiento

Formulario de contacto

Déjanos tus datos y contactaremos contigo.