Avís Legal

AVÍS LEGAL

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que preveu la Llei 34/2002 d´11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (LSSICE) informem als nostres usuaris que aquesta és la plana web d ‘UBAEFINTESS, S.L. les dades identificatives del qual es detallen tot seguit:

TITULAR DEL WEB: Ubaefitness, S.L.
ADREÇA: C/ Venus, 8 08012 Barcelona 08012
E-MAIL: info@eurofitness.com
Telèfons: +34 902 222 002
NIF: B-61652376

COOKIES

UBAEFITNESS, S.L. utilitza cookies i/o d’altres mitjans anàlegs d’emmagatzematge d’informació per permetre identificar a la persona física usuària del lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

UBAEFITNESS, S.L. és la titular exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que puguin recaure sobre el Lloc Web. Així mateix, queden reservats a favor d’UBAEFITNESS, S.L. tots els drets sobre qualsevol mena de continguts, serveis o elements de la seva propietat que s’incorporin en el Lloc Web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:

 • Aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica de les pàgines web que conformen el Lloc Web.
 • L’arquitectura de navegació. • els codis font de les pàgines web.
 • Imatges.
 • Enregistraments.
 • Programes d’ordinador.
 • Base de dades.
 • Tecnologia.
 • Logotips i signes distintius.

No obstant al que s’ha esmentat fins ara en aquest apartat, pel que fa a les ressenyes de serveis de tercers que puguin aparèixer al Web, UBAEFITNESS, S.L. reconeix als seus titulars els corresponents drets de propietat Industrial i Intel•lectual, i per tant, la seva aparició en aquest web, no implica l’existència de drets sobre les mateixes.

UBAEFITNESS, S.L. es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en la seva web, així com la seva configuració o prestacions, en qualsevol moment.

RESERVA DE DRETS

L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:

 • Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que Ubaefitness, S.L. o els legítims titulars dels drets incorporin.
 • Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els Continguts (com per exemple, marques d’aigua, empremtes digitals, etc.)

UBAEFITNESS, S.L. autoritza als usuaris a accedir i navegar en el Lloc Web, utilitzant els serveis i visualitzant els continguts que allí s’incorporin. L’accés, visualització i, si escau, descàrrega dels Continguts i/o Serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb finalitats estrictament personals i no comercials.

ENLLAÇOS

Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el Lloc Web hauran de complir les condicions següents que tot seguit es detallen. Qualsevol altra pretensió d’enllaç diferent de l’estipulada en la present clàusula requerirà la prèvia acceptació per escrit d’Ubaefitness, S.L.

En cas d’obtenir el consentiment d’ Ubaefitness, S.L. tot enllaç de tercers a aquest web haurà de ser-ho a la seva pàgina principal o d’entrada. L’usuari no podrà reproduir, ni imitar, total o parcialment, el contingut del Lloc Web, ni l’aparença gràfica del mateix, (“look and feel”), ni realitzarà marcs (“frames”) ni enllaços ensamblats (“link inline”) de les pàgines d’Ubaefitness, S.L.

No es crearà un browser, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre les pàgines del lloc Web.

No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o menystenidores sobre el Lloc Web d’Ubaefitness, S.L. i en particular, no es declararà ni donarà a entendre que Ubaefitness, S.L. col·labora o és un soci col·laborador i/o que en qualsevol forma ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a la disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’enllaç.

La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Ubaefitness, SL a excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix enllaç o aquelles altres propietats que hagin estat llicenciades amb anterioritat per escrit per Ubaefitness, S.L.

La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats, o a l’ordre públic.

Ubaefitness, S.L. es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions.
Queda expressament prohibit:

 1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb finalitats o efectes il•lícits, prohibits en la present Informació General, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic d’UBAEFITNESS,SL.
 2. Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel•lectual o industrial pertanyents a Ubaefitness, S.L.o a tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per a portar a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.
 3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o comunicar públicament els continguts, tret que s’obtingui amb l’autorització del titular dels corresponents drets, o això resulti legalment permès.
 4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) d’ Ubaefitness, S.L. o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.
 5. L’obtenció o l’ intent d’obtenció dels continguts de la pàgina emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte.


Informació legal

La cadena de clubs Eurofitness l’informa que disposa d’un fitxer inscrit en el registre general de l’Agència de Protecció de dades. La seva finalitat és donar compliment , per part de l’entitat, als lícits objectius de l’empresa, com ara la prestació i comercialització dels seus serveis.

Fent clic al botó “enviar” o “continuar” del corresponent formulari , l’usuari dóna el seu consentiment a incloure en el citat fitxer les dades sol·licitades, les quals seran tractades amb estricta confidencialitat , d’acord amb la política de privacitat i seguretat de l’empresa, així coma mb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre. L’informem que podrà exercir el seu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades emplenant el corresponent imprès , que podrà sol·licitar, prèvia presentació del DNI , al nostre personal d’atenció al client. * La relació de clubs està a disposició dels clients que ho sol·licitin.

Fes-te soci. Alta On-Line

La manera més fàcil de fer-te soci d’Eurofitness.
Fes-te soci ara online i gaudeix dels avantatges exclusius només per a altes online.
T’ho posem fàcil: selecciones el Club, omples les dades personals, esculls l’oferta que més s’ajusti a les teves necessitats i fas el pagament!

1. Dades de contacte
2. Seleccioneu opcions
3. Pagament

Demana la teva invitació

Et convidem a que gaudeixis de Eurofitness. Omple el formulari amb les teves dades i disposaràs d'una invitació personal.

Gènere
Document
Data de naixement

Formulari de contacte

Deixa'ns les teves dades i contactarem amb tu.