Privacitat Invitació

CONDICIONS INVITACIÓ

Per tal que es pugui fer efectiva la sol·licitud d’una invitació per gaudir dels clubs Eurofitness cal complimentar les dades personals sol·licitades en el formulari que apareix en pantalla, i clicar el botó Enviar.

Per poder sol·licitar una invitació prèviament cal seleccionar el Club on es voldrà fer ús d’aquesta invitació. Aquí és detalla els clubs Eurofitness a tal efecte : EUROFITNESS

Jump 2001, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Can Dragó, Eurofitness Can Cuyas i domicili social c/ Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B-61652376; Ubae Wellness, S.L. empresa gestora d´Eurofitness St. Miquel amb domicili social al c/ Perill 16-22 08012 Barcelona i NIF B-65687782 ; Unió Barcelonina d’Associacions Esportives -UBAE- empresa gestora d’ Eurofitness Carmel amb domicili social al c/ Perill,16-22 08012 Barcelona i NIF G-59058172; Ubae Fit , SL empresa gestora d’Eurofitness Perill amb domicili social a Perill,16 08012 Barceloona i NIF B65620593.Fitness Nou Barris, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Nou Barris, amb domicili social al c/ Artesania, 63 08042 Barcelona i NIF B-62927231; Fitness Llefià, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Badalona amb domicili social al c/ Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B-63044036; Nuscamps, S.L. empresa gestora d´Eurofitness El Sorrall, amb domicili social a la Carretera de Cornellà 13-15 08950 Esplugues de Llobregat; Col.lectiu Fitness, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Sant Cugat, amb domicili social al c/ Venus,10 08012 Barcelona i NIF B-61853537; Grup Fitness 2019, S.L. empresa gestora del Club Natura, amb domicili al c/Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B-67357525; d’ara endavant Grup Eurofitness.

Una vegada enviat , l’usuari que ha fet la petició rebrà un correu electrònic confirmant la seva sol·licitud i on se li diu que ens posarem en contacte amb ell per tal d’activar i validar la  invitació perquè pugui fer us de les instal·lacions del club  Eurofitness escollit. Sense aquesta prèvia validació que es farà a través de contacte telefònic aquesta invitació no serà vàlida i per tant no li donarà accés al Club Eurofitness seleccionat.

Aquesta invitació és d’ús exclusiu per a no socis dels clubs Eurofitness. Una mateixa persona no podrà accedir amb invitació més de dos cops l’any.
I la seva caducitat és de 15 dies des del dia de l’activació de la invitació.
El Clubs Eurofitness es reserven el dret de modificar les condicions d’ús esmentades.
La invitació no és vàlida per a la piscina exterior de Can Dragó en temporada d’estiu. Tampoc és vàlida per al club de Can Dragó fins passades les 19h també en temporada d’estiu.

Per poder fer ús de la invitació activada i validada caldrà presentar el DNI en el moment d’accés al Club Eurofitness corresponent .

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per a la sol·licitud i ús d’una invitació al Club Eurofitness  cal facilitar totes les dades de caràcter personal que en el formulari d’invitació estan indicats. No omplir correctament els formularis pot comportar que no es pugui enviar la sol·licitud ni fer efectiva la invitació.

Les dades facilitades han de ser sempre i en tot cas exactes i certes, comprometent-se el client a comunicar qualsevol variació en les dades personals facilitades a fi i efecte de que sempre i en tot moment es disposi d’informació actualitzada i sense errades.

En compliment d’allò previst a la normativa de Protecció de Dades s’informa del que les dades de caràcter personal que es facilitin en el moment de sol·licitud d’invitació o en un futur, en motiu de la seva condició de client Eurofitness, la societat del Grup Eurofitness gestora del club en el que sol·liciti l’alta (segons relació exhaustiva indicada a l’inici d’aquests link) les tractarà amb la finalitat de gestionar l’alta com a client Eurofitness i la relació contractual entre ambdues parts establerta, permetent portar un control específic d’accés als clubs Eurofitness i de seguretat amb càmeres de vídeo vigilància.

Tan mateix mitjançant l’alta el client Eurofitness les seves dades de caràcter personal es tractaran per a les següents finalitats addicionals:

  • Tramesa d’informació comercial sobre activitats d’Eurofitness relacionades amb el servei, ja sigui via correu ordinari, correu electrònic, SMS o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Contacte del Delegat de Protecció de Dades del Grup EUROFITNESS:
Contacte DPD: dpd@eurofitness.com

Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades per la relació comercial com client es conservaran mentre es mantingui la relació contractual amb la societat del Grup Eurofitness gestora del club en el que sol·liciti l’alta i posteriorment fins a complir amb obligacions legals de conservació sobre la base de normativa vigent.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades per la gestió del servei es l’execució del servei ofert per la invitació. Per enviar-li informació de les nostres activitats relacionades amb el servei  és basa en el consentiment.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si les societats de Grup Eurofitness estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.  les societats de Grup Eurofitness deixaran de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable.
  • Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d’obligacions legals.
  • Pot consultar més informació sobre l’exercici dels seus drets o presentar a una reclamació, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en www.agpd.es.

El client podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés , rectificació , supressió, oposició, portabilitat de les dades i limitació del tractament de les seves dades de caràcter personal en els termes previstos legalment, contactant amb nosaltres per correu a Eurofitness c/ Venus 8 08012 Barcelona o bé a l’adreça de correu electrònic dpd@eurofitness.com

Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades d’identificació
  • Adreça postal o electrònica

Mesures de seguretat
El Grup Eurofitness donarà en tot moment tractament confidencial i en compliment dels usos expressament previstos en aquest document i manifesta tenir implantades les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la protecció de les dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

SUBSCRIPCIÓ A SERVEIS

En compliment dels articles 21 i 22 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI-CE), li demanarem el seu consentiment exprés per rebre informacions/comunicacions/ofertes comercials i/o publicitàries del Grup Eurofitness mitjançant qualsevol canal de comunicació electrònic o telefònic.

L’acceptació a rebre-les es dona amb l’acceptació de les condicions de “ Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal” descrites en aquests link i que apareixen a cada formulari de recollida de dades personals habilitat al lloc web.

Sense perjudici d’això, li donem la possibilitat a cada comunicació/informació publicitària o comercial , per mitjans electrònics , de manifestar la seva negativa a continuar rebent aquests tipus de comunicacions o informacions , segons especifica l’apartat de Confidencialitat i Protecció de Dades. 

SOCIETATS i CLUBS DEL GRUP EUROFITNESS (EUROFITNESS)

Jump 2001, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Can Dragó, Eurofitness Can Cuyas i domicili social c/ Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B-61652376; Ubae Wellness, S.L. empresa gestora d´Eurofitness St. Miquel amb domicili social al c/ Perill 16-22 08012 Barcelona i NIF B-65687782 ; Unió Barcelonina d’Associacions Esportives -UBAE- empresa gestora d’ Eurofitness Carmel amb domicili social al c/ Perill,16-22 08012 Barcelona i NIF G-59058172; Ubae Fit , SL empresa gestora d’Eurofitness Perill amb domicili social a Perill,16 08012 Barceloona i NIF B65620593.Fitness Nou Barris, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Nou Barris, amb domicili social al c/ Artesania, 63 08042 Barcelona i NIF B-62927231; Fitness Llefià, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Badalona amb domicili social al c/ Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B-63044036; Nuscamps, S.L. empresa gestora d´Eurofitness El Sorrall, amb domicili social a la Carretera de Cornellà 13-15 08950 Esplugues de Llobregat; Col.lectiu Fitness, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Sant Cugat, amb domicili social al c/ Venus,10 08012 Barcelona i NIF B-61853537;Grup Fitness 2019, S.L. empresa gestora del Club Natura, amb domicili al c/Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B-67357525; d’ara endavant Grup Eurofitness 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents condicions de sol·licitud d’invitació es regiran per allò previst en elles i per la legislació de qualsevol àmbit d’especial aplicació.

Per a qualsevol qüestió litigiosa que pugui derivar de les presents condicions, el seu contingut o aplicació les parts contractants renuncien al seu propi fur i se sotmeten a la jurisdicció i competència dels tribunals de Barcelona.

L’acceptació d’aquestes condicions per a la sol·licitud  d’invitació pel Club Eurofitness escollit, així com les condicions generals del web Eurofitness, la normativa general d’ accés i ús dels clubs Eurofitness, és condició prèvia i indispensable perquè es pugui fer efectiva la invitació i poder accedir al Club per fer ús de les instal·lacions i serveis oferetats.

L’usuari declara sota la seva responsabilitat haver llegit íntegrament i acceptat totes les condicions esmentades.

Fes-te soci. Alta On-Line

La manera més fàcil de fer-te soci d’Eurofitness.
Fes-te soci ara online i gaudeix dels avantatges exclusius només per a altes online.
T’ho posem fàcil: selecciones el Club, omples les dades personals, esculls l’oferta que més s’ajusti a les teves necessitats i fas el pagament!

1. Dades de contacte
2. Seleccioneu opcions
3. Pagament

Demana la teva invitació

Et convidem a que gaudeixis de Eurofitness. Omple el formulari amb les teves dades i disposaràs d'una invitació personal.

Gènere
Document
Data de naixement

Formulari de contacte

Deixa'ns les teves dades i contactarem amb tu.