Privacitat Contacto

CONDICIONS SOL·LICITUD INFORMACIÓ A TRAVÉS DE L’APARTAT  “CONTACTA”

Per tal que es pugui fer efectiva la sol·licitud d’informació a través d’aquest apartat de  “ CONTACTA” dels clubs Eurofitness cal complimentar les dades personals sol·licitades en el formulari que apareix en pantalla, i clicar el botó Enviar.

Per poder sol·licitar o dir qualsevol informació prèviament cal seleccionar el Club on es voldrà enviar aquesta informació / comunicació-. Aquí és detalla els clubs Eurofitness a tal efecte : EUROFITNESS

Jump 2001, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Can Dragó, Eurofitness Can Cuyas i domicili social c/ Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B-61652376; Ubae Wellness, S.L. empresa gestora d´Eurofitness St. Miquel amb domicili social al c/ Perill 16-22 08012 Barcelona i NIF B-65687782 ; Unió Barcelonina d’Associacions Esportives -UBAE- empresa gestora d’ Eurofitness Carmel amb domicili social al c/ Perill,16-22 08012 Barcelona i NIF G-59058172; Ubae Fit , SL empresa gestora d’Eurofitness Perill amb domicili social a Perill,16 08012 Barceloona i NIF B65620593.Fitness Nou Barris, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Nou Barris, amb domicili social al c/ Artesania, 63 08042 Barcelona i NIF B-62927231; Fitness Llefià, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Badalona amb domicili social al c/ Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B-63044036; Nuscamps, S.L. empresa gestora d´Eurofitness El Sorrall, amb domicili social a la Carretera de Cornellà 13-15 08950 Esplugues de Llobregat; Col.lectiu Fitness, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Sant Cugat, amb domicili social al c/ Venus,10 08012 Barcelona i NIF B-61853537; Grup Fitness 2019, S.L. empresa gestora del Club Natura, amb domicili al c/Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B-67357525;d’ara endavant Grup Eurofitness.

Una vegada enviat , l’usuari que ha fet la petició rebrà un correu electrònic confirmant la seva sol·licitud i on se li diu que ens posarem en contacte amb ell al més aviat possible.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per poder sol·licitar o dir qualsevol informació a través del “CONTACTA” al Club Eurofitness escollit cal facilitar totes les dades de caràcter personal que en el formulari corresponent  estan indicats. No omplir correctament els formularis pot comportar que no es pugui enviar la sol·licitud ni fer-se efectiva.

Les dades facilitades han de ser sempre i en tot cas exactes i certes, comprometent-se el client a comunicar qualsevol variació en les dades personals facilitades a fi i efecte de que sempre i en tot moment es disposi d’informació actualitzada i sense errades.

En compliment d’allò previst a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades i la seva normativa de desenvolupament s’informa del que les dades de caràcter personal que es facilitin en el moment de sol·licitud de Contacta o en un futur, en motiu de la seva condició de client Eurofitness, s’incorporaran al fitxer de dades de caràcter personal dels que són responsables la societat del Grup Eurofitness gestora del club en el que sol·liciti la informació o l’alta (segons relació exhaustiva indicada a l’inici d’aquests link), degudament inscrits tots ells a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i es tractaran amb la finalitat de gestionar la informació o l’alta com a client Eurofitness i la relació contractual entre ambdues parts establerta, permetent portar un control específic d’accés als clubs Eurofitness i de seguretat amb càmeres de vídeo vigilància.

Tan mateix mitjançant la sol·licitud d’informació /comunicació a través de l’apartat CONTACTA , l’usuari autoritza el tractament de les seves dades de caràcter personal per a les següents finalitats addicionals:

  • Tramesa d’informació comercial sobre activitats promogudes per Eurofitness, ja sigui via correu ordinari, correu electrònic, SMS o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.
    · Segmentació i elaboració de perfils amb finalitat de tramesa més específica de les activitats esmentades al punt anterior.
    · Realització d’enquestes, estadístiques, estudis de satisfacció i de mercat.
    · L’usuari client consent expressament que les seves dades puguin ser tractades per Eurofitness per tal de remetre-li informació comercial sobre activitats d’altres entitats col·laboradores del sector de l’esport, salut, alimentació, benestar i bellesa, formació i oci, per diferents canals de comunicació ( telefònic, sms , mail , app, etc).

L’usuari podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés , rectificació , cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal en els termes previstos legalment, contactant amb nosaltres per correu a Ubaefitness, S.L. c/ Venus 8 08012 Barcelona o bé a l’adreça de correu electrònic a través de l’opció de “Contacte” en el menú de la “Home” del web del club on ha tramitat d’alta on-line.

El Grup Eurofitness donarà en tot moment tractament confidencial i en compliment dels usos expressament previstos en aquest document i manifesta tenir implantades les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la protecció de les dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tot en compliment d’allò disposat al Títol VIII del Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades.

El consentiment atorgat per vostè per al tractament i comunicació de les seves dades personals i obtingut mitjançant aquesta clàusula s’entén donat per temps indefinit.

SUBSCRIPCIÓ A SERVEIS

En compliment dels articles 21 i 22 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI-CE), li demanarem el seu consentiment exprés per rebre informacions/comunicacions/ofertes comercials i/o publicitàries del Grup Eurofitness mitjançant qualsevol canal de comunicació electrònic o telefònic.

L’acceptació a rebre-les es dona amb l’acceptació de les condicions de “ Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal” descrites en aquests link i que apareixen a cada formulari de recollida de dades personals habilitat al lloc web.

Sense perjudici d’això, li donem la possibilitat a cada comunicació/informació publicitària o comercial , per mitjans electrònics , de manifestar la seva negativa a continuar rebent aquests tipus de comunicacions o informacions , segons especifica l’apartat de Confidencialitat i Protecció de Dades.

SOCIETATS i CLUBS DEL GRUP EUROFITNESS (EUROFITNESS)

Jump 2001, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Can Dragó, Eurofitness Can Cuyas i domicili social c/ Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B-61652376; Ubae Wellness, S.L. empresa gestora d´Eurofitness St. Miquel amb domicili social al c/ Perill 16-22 08012 Barcelona i NIF B-65687782 ; Unió Barcelonina d’Associacions Esportives -UBAE- empresa gestora d’ Eurofitness Carmel amb domicili social al c/ Perill,16-22 08012 Barcelona i NIF G-59058172; Ubae Fit , SL empresa gestora d’Eurofitness Perill amb domicili social a Perill,16 08012 Barceloona i NIF B65620593.Fitness Nou Barris, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Nou Barris, amb domicili social al c/ Artesania, 63 08042 Barcelona i NIF B-62927231; Fitness Llefià, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Badalona amb domicili social al c/ Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B-63044036; Nuscamps, S.L. empresa gestora d´Eurofitness El Sorrall, amb domicili social a la Carretera de Cornellà 13-15 08950 Esplugues de Llobregat; Col.lectiu Fitness, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Sant Cugat, amb domicili social al c/ Venus,10 08012 Barcelona i NIF B-61853537; Grup Fitness 2019, S.L. empresa gestora del Club Natura, amb domicili al c/Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B-67357525;d’ara endavant Grup Eurofitness

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents condicions de sol·licitud d’informació a traves del formulari de CONTACTA  es regiran per allò previst en elles i per la legislació de qualsevol àmbit d’especial aplicació.

Per a qualsevol qüestió litigiosa que pugui derivar de les presents condicions, el seu contingut o aplicació les parts contractants renuncien al seu propi fur i se sotmeten a la jurisdicció i competència dels tribunals de Barcelona.

L’acceptació d’aquestes condicions per a la sol·licitud d’informació a través del formulari de CONTACTA del Club Eurofitness escollit, així com les condicions generals del web Eurofitness, , és condició prèvia i indispensable perquè es pugui fer efectiva la sol·licitud d’informació i poder rebre resposta per part del  Club escollit.

L’usuari declara sota la seva responsabilitat haver llegit íntegrament i acceptat totes les condicions esmentades.

Fes-te soci. Alta On-Line

La manera més fàcil de fer-te soci d’Eurofitness.
Fes-te soci ara online i gaudeix dels avantatges exclusius només per a altes online.
T’ho posem fàcil: selecciones el Club, omples les dades personals, esculls l’oferta que més s’ajusti a les teves necessitats i fas el pagament!

1. Dades de contacte
2. Seleccioneu opcions
3. Pagament

Demana la teva invitació

Et convidem a que gaudeixis de Eurofitness. Omple el formulari amb les teves dades i disposaràs d'una invitació personal.

Gènere
Document
Data de naixement

Formulari de contacte

Deixa'ns les teves dades i contactarem amb tu.