Destacat ESP

Avís informatiu

ELS CENTRES ESPORTIUS MUNICIPALS DE LA CIUTAT DE BARCELONA ROMANDRAN TANCATS DEL 14 FINS A NOU COMUNICAT OFICIAL.

Seguint les directrius de la Comissió de Seguiment amb relació al COVID-19 de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb els criteris de les autoritats sanitàries i en plena coordinació amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Aquesta mesura estarà subjecta a les indicacions que a cada moment emetin les autoritats sanitàries, així com la Comissió de Seguiment amb relació al COVID-19 de l’Ajuntament de Barcelona.

Gràcies per la teva col•laboració en aquest moment excepcional que requereix de la complicitat de tothom.