Eurofitness Edu

CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva

EurofitnessEdu com a centre homologat pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, permet l’obtenció del títol oficial de Tècnic Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva, un cop finalitzats aquests cicles.
El cicle formatiu està format per un total de quinze mòduls professionals, que s’estructuren al llarg de dos cursos i que sumen un total de 2000 hores.
Aquest nou cicle formatiu de grau superior, que apareix donat el canvi en la llei d’educació LOE, està orientat a través del diferents mòduls professionals que el formen, a dotar de competències laborals als alumnes en l’elaboració, programació, direcció i gestió de programes i projectes esportius en l’àmbit del lleure.
El nostre principal objectiu es el de crear bons professionals de l’activitat física i per això la nostra aposta sempre ha estat basada en la qualitat dels estudis a través de l’especialització del professorat, la proximitat i el seguiment específic de l’alumne.
Tanmateix, la nostra col•laboració amb un gran nombre d’entitats i empreses esportives i de lleure, afavoreix la gran capacitat d’inserció laboral de la que gaudeixen el nostres alumnes al nostre centre, i que es a la fi un dels objectius fonamentals de la formació professional.

Pla d'estudis

 • MP01 Valoració de la condició física i primers auxilis 150h
 • MP02 Dinamització grupal 121h
 • MP03 Planificació de l'animació socioesportiva 66h
 • MP04 Metodologia de l'ensenyament d'activitats físic-esportives 121h
 • MP05 Activitats físic-esportives individuals 132h
 • MP06 Activitats d'oci i temps lliure 193h
 • MP07 Activitats físic-esportives d'implements 90h
 • MP08 Activitats físic-esportives d'equip 165h
 • MP09 Jocs i activitats físic-recreatives i d'animació turística 150h
 • MP10 Activitats físic-esportives per a la inclusió social 66h
 • MP11 Formació i orientació laboral 99h
 • MP12 Empresa i iniciativa emprenedora 66h
 • C13 Anglès aplicat a l'activitat física i l'esport 132h
 • MP14 Projecte d'ensenyament i animació socioesportiva 66h
 • MP15 Formació en centres de treball 350h

Matricula't

No perdis la oportunitat de formar-te

Fes-te soci. Alta On-Line

La manera més fácil de fer-te soci d’Eurofitness.
Fes-te soci ara on.line i gaudeix dels avantatges exclusius només per a altes on.line.
T’ho posem fàcil : selecciones el Club, omples les dades personals, esculls l’oferta que més s’ajusti a les tevés necessitats i fas el pagament!

1. Dades de contacte
2. Seleccioneu opcions
3. Pagament

Demana la teva invitació

Et convidem a que gaudeixis de Eurofitness. Omple el formulari amb les teves dades i disposaràs d'una invitació personal.

Gènere
Document
Data de naixement

Formulari de contacte

Deixa'ns les teves dades i contactarem amb tu.