Horaris

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
07:00 h

Cycling virtual

Baila Olimfit Virtual

Cycling virtual

Zen Olimfit Virtual

Cycling virtual

Zen Olimfit Virtual

Cycling virtual

Baila Olimfit Virtual

Cycling virtual

Crema Calories Olimfit Virtual

08:00 h

Tonificar Olimfit Virtual

Aigües profundes

Cycling

Zen Olimfit Virtual

AQUASALUT

Baila Olimfit Virtual

GAC

Cycling virtual

Aigües profundes

Tonificar Olimfit Virtual

Crema Calories Olimfit Virtual

Aigües profundes

Total body

Cycling virtual

Baila Olimfit Virtual

AQUASALUT

Zen Olimfit Virtual

Body balance

AQUASALUT

Hit Olimfit Virtual

Baila Olimfit Virtual

Body pump

Cycling virtual

AQUASALUT

Zen Olimfit Virtual

09:00 h

Total body

Crema Calories Olimfit Virtual

AQUAFITNESS

En forma

LESMILLSCORE

Body balance

Cycling virtual

Athletics

AQUASALUT

Zen Olimfit Virtual

Body pump

Cycling

Zumba

Athletics

Tonificar Olimfit Virtual

Body pump

Cycling

Body pump

Athletics

Tonificar Olimfit Virtual

En forma

Cycling

GAC

LESMILLSCORE

Hit Olimfit Virtual

Cycling

Zumba

Cycling virtual

GAC

Zen Olimfit Virtual

Cycling

Baila Olimfit Virtual

Cycling virtual

10:00 h

Baila Olimfit Virtual

Body pump

Zumba

AQUAFITNESS

Crema Calories Olimfit Virtual

En forma

Cycling virtual

Body Attack

Zen Olimfit Virtual

Estiraments

Boxing Olimfit Virtual

LESMILLSCORE

Body Combat

Tonificar Olimfit Virtual

En forma

Hit Olimfit Virtual

Cycling virtual

Body pump

Zen Olimfit Virtual

Cycling virtual

11:00 h

Zen Olimfit Virtual

Hit Olimfit Virtual

Cycling virtual

Fit Ioga

Baila Olimfit Virtual

Zen Olimfit Virtual

Cycling virtual

Crema Calories Olimfit Virtual

AQUAFITNESS

Baila Olimfit Virtual

Zen Olimfit Virtual

AQUAFITNESS

Crema Calories Olimfit Virtual

Fit Ioga

Tonificar Olimfit Virtual

Boxing Olimfit Virtual

Cycling virtual

Hit Olimfit Virtual

Tonificar Olimfit Virtual

Cycling virtual

12:00 h

Aigües profundes

Tonificar Olimfit Virtual

Hit Olimfit Virtual

Aigües profundes

Zen Olimfit Virtual

Baila Olimfit Virtual

Aigües profundes

Zen Olimfit Virtual

Cycling virtual

Boxing Olimfit Virtual

Cycling virtual

13:00 h

Boxing Olimfit Virtual

Tonificar Olimfit Virtual

Hit Olimfit Virtual

Tonificar Olimfit Virtual

Baila Olimfit Virtual

Cycling virtual

Zen Olimfit Virtual

14:00 h

Zen Olimfit Virtual

Cycling virtual

Crema Calories Olimfit Virtual

Boxing Olimfit Virtual

Cycling virtual

Tonificar Olimfit Virtual

Boxing Olimfit Virtual

Zen Olimfit Virtual

Cycling virtual

Crema Calories Olimfit Virtual

Zen Olimfit Virtual

Cycling virtual

Tonificar Olimfit Virtual

Crema Calories Olimfit Virtual

Cycling virtual

Baila Olimfit Virtual

15:00 h

Cycling virtual

Baila Olimfit Virtual

Zen Olimfit Virtual

Cycling

Crema Calories Olimfit Virtual

Zen Olimfit Virtual

Cycling

Baila Olimfit Virtual

Cycling

Crema Calories Olimfit Virtual

Cycling

Cycling virtual

16:00 h

Tonificar Olimfit Virtual

Cycling virtual

Baila Olimfit Virtual

Body pump

Crema Calories Olimfit Virtual

GAC

Cycling virtual

Zen Olimfit Virtual

LESMILLSCORE

Cycling virtual

Body pump

Cycling virtual

Tonificar Olimfit Virtual

Cycling virtual

17:00 h

Zen Olimfit Virtual

Cycling virtual

GAC

Crema Calories Olimfit Virtual

Cycling virtual

Tonificar Olimfit Virtual

AREA INFANTIL

Cycling virtual

GAC

LESMILLSCORE

Baila Olimfit Virtual

Cycling virtual

Estiraments

Athletics

Tonificar Olimfit Virtual

Hit Olimfit Virtual

Zumba

Tonificar Olimfit Virtual

Baila Olimfit Virtual

Cycling virtual

Total body

GAC

Zen Olimfit Virtual

Zen Olimfit Virtual

Cycling virtual

Crema Calories Olimfit Virtual

18:00 h

Baila Olimfit Virtual

Body pump

Cycling

AQUAZUMBA

Zen Olimfit Virtual

AQUASALUT

Kidness

Body Combat

Estiraments

Cycling

AQUASALUT

Zen Olimfit Virtual

Total body

Cycling

Body Attack

AQUAZUMBA

AQUASALUT

Body pump

Body Attack

Cycling

Estiraments

Body pump

Cycling

Hit Olimfit Virtual

Cycling virtual

Zen Olimfit Virtual

19:00 h

Zen Olimfit Virtual

Body Attack

Zumba

Cycling

Hit Olimfit Virtual

AQUAFITNESS

Baila Olimfit Virtual

Cycling

Body pump

Zumba

Crema Calories Olimfit Virtual

Body pump

Body Combat

Zumba

AQUAFITNESS

AQUASALUT

Zen Olimfit Virtual

Body balance

Athletics

Cycling

AQUASALUT

Tonificar Olimfit Virtual

Zumba

Cycling

Aigües profundes

Hit Olimfit Virtual

Cycling virtual

20:00 h

AQUAFITNESS

Body pump

Body Combat

Cycling virtual

AQUAZUMBA

Zen Olimfit Virtual

Body Attack

Baila Olimfit Virtual

Aigües profundes

Cycling

GAC

Crema Calories Olimfit Virtual

Aigües profundes

Total body

Estiraments

Boxing Olimfit Virtual

Zen Olimfit Virtual

Tonificar Olimfit Virtual

21:00 h

Cycling virtual

Cycling virtual

Cycling virtual

Cycling virtual

Cycling virtual

dilluns

 • Cycling virtual

 • Aigües profundes

 • Cycling

 • Zen Olimfit Virtual

 • AQUASALUT

 • Total body

 • AQUAFITNESS

 • En forma

 • LESMILLSCORE

 • Body pump

 • Zumba

 • Zen Olimfit Virtual

 • Hit Olimfit Virtual

 • Cycling virtual

 • Fit Ioga

 • Aigües profundes

 • Zen Olimfit Virtual

 • Cycling virtual

 • Cycling virtual

 • Cycling virtual

 • Zen Olimfit Virtual

 • Cycling virtual

 • GAC

 • Body pump

 • Cycling

 • AQUAZUMBA

 • Zen Olimfit Virtual

 • Body Attack

 • Zumba

 • Cycling

 • Hit Olimfit Virtual

 • AQUAFITNESS

 • Body pump

 • Body Combat

 • Cycling virtual

 • Cycling virtual

dimarts

 • Cycling virtual

 • Zen Olimfit Virtual

 • GAC

 • Cycling virtual

 • Aigües profundes

 • Body balance

 • Cycling virtual

 • Athletics

 • AQUASALUT

 • Zen Olimfit Virtual

 • Body pump

 • Cycling

 • AQUAFITNESS

 • En forma

 • Cycling virtual

 • Body Attack

 • Zen Olimfit Virtual

 • Cycling virtual

 • Hit Olimfit Virtual

 • Cycling virtual

 • Zen Olimfit Virtual

 • Cycling

 • Body pump

 • Cycling virtual

 • AREA INFANTIL

 • Cycling virtual

 • GAC

 • LESMILLSCORE

 • Zen Olimfit Virtual

 • AQUASALUT

 • Kidness

 • Body Combat

 • Estiraments

 • Cycling

 • AQUAFITNESS

 • Cycling

 • Body pump

 • Zumba

 • AQUAZUMBA

 • Zen Olimfit Virtual

 • Body Attack

 • Cycling virtual

dimecres

 • Cycling virtual

 • Zen Olimfit Virtual

 • Aigües profundes

 • Total body

 • Cycling virtual

 • AQUASALUT

 • Zumba

 • Athletics

 • Body pump

 • Cycling

 • Zen Olimfit Virtual

 • Estiraments

 • AQUAFITNESS

 • Aigües profundes

 • Zen Olimfit Virtual

 • Hit Olimfit Virtual

 • Zen Olimfit Virtual

 • Cycling

 • GAC

 • Cycling virtual

 • Cycling virtual

 • Estiraments

 • Athletics

 • AQUASALUT

 • Zen Olimfit Virtual

 • Total body

 • Cycling

 • Body Attack

 • AQUAZUMBA

 • Body pump

 • Body Combat

 • Zumba

 • AQUAFITNESS

 • Aigües profundes

 • Cycling

 • GAC

 • Cycling virtual

dijous

 • Cycling virtual

 • Zen Olimfit Virtual

 • Body balance

 • AQUASALUT

 • Hit Olimfit Virtual

 • Body pump

 • Athletics

 • En forma

 • Cycling

 • LESMILLSCORE

 • Body Combat

 • Zen Olimfit Virtual

 • AQUAFITNESS

 • Zen Olimfit Virtual

 • Cycling virtual

 • Cycling

 • Zen Olimfit Virtual

 • LESMILLSCORE

 • Cycling virtual

 • Hit Olimfit Virtual

 • Zumba

 • AQUASALUT

 • Body pump

 • Body Attack

 • Cycling

 • AQUASALUT

 • Zen Olimfit Virtual

 • Body balance

 • Athletics

 • Cycling

 • Aigües profundes

 • Total body

 • Estiraments

 • Cycling virtual

divendres

 • Cycling virtual

 • Body pump

 • Cycling virtual

 • AQUASALUT

 • Zen Olimfit Virtual

 • GAC

 • LESMILLSCORE

 • Hit Olimfit Virtual

 • Cycling

 • Zumba

 • En forma

 • Fit Ioga

 • Aigües profundes

 • Zen Olimfit Virtual

 • Cycling virtual

 • Cycling

 • Body pump

 • Cycling virtual

 • Cycling virtual

 • Total body

 • GAC

 • Zen Olimfit Virtual

 • Estiraments

 • Body pump

 • Cycling

 • Hit Olimfit Virtual

 • AQUASALUT

 • Zumba

 • Cycling

 • Aigües profundes

 • Zen Olimfit Virtual

 • Cycling virtual

dissabte

 • Cycling virtual

 • GAC

 • Zen Olimfit Virtual

 • Cycling

 • Hit Olimfit Virtual

 • Cycling virtual

 • Body pump

 • Cycling virtual

 • Zen Olimfit Virtual

 • Cycling virtual

 • Cycling virtual

 • Cycling virtual

 • Cycling virtual

 • Cycling virtual

 • Zen Olimfit Virtual

 • Cycling virtual

 • Cycling virtual

 • Zen Olimfit Virtual

 • Hit Olimfit Virtual

 • Cycling virtual

diumenge

 • Cycling virtual

 • Zen Olimfit Virtual

 • Cycling virtual

 • Hit Olimfit Virtual

 • Cycling virtual

 • Cycling virtual

 • Zen Olimfit Virtual

Com et podem ajudar?

Fes-te soci

Gaudeix de les instal·lacions i serveis que t'ofereix Eurofitness.

Fes-te soci

Gaudeix de les instal·lacions i serveis que t'ofereix Eurofitness Can Dragó.

Fes-te soci. Alta On-Line

La manera més fàcil de fer-te soci d’Eurofitness.
Fes-te soci ara online i gaudeix dels avantatges exclusius només per a altes online.
T’ho posem fàcil: selecciones el Club, omples les dades personals, esculls l’oferta que més s’ajusti a les teves necessitats i fas el pagament!

1. Dades de contacte
2. Seleccioneu opcions
3. Pagament

Demana la teva invitació

Et convidem a que gaudeixis de Eurofitness. Omple el formulari amb les teves dades i disposaràs d'una invitació personal.

Gènere
Document
Data de naixement

Formulari de contacte

Deixa'ns les teves dades i contactarem amb tu.