Pista01

Reobrim la pista d’atletisme de Can Dragó

Aquest mes d’octubre hem reobert la pista d’atletisme després d’una gran renovació dels espais esportius.

En aquesta gran reforma, s’hi ha instal•lat un nou paviment, basat en les darreres tècniques; s’han refet les zones de llançament; s’ha renovat amb materials nous els sorrals de caiguda triple i de llargada; s’ha instal•lat una nova xarxa protectora de la zona de disc i de martell; s’han canviat les màrfegues de les zones de caiguda de salt d’alçada i de perxa; i s’ha renovat totalment la xarxa de reg de la gespa, alhora que s’ha fet una actuació global de sembra i anivellament de tot l’espai. Tot seguint el criteri de la IAAF.

Aquesta instal•lació de nivell internacional, està oberta a tots els clients d’Eurofitness Can Dragó i dels clubs d’atletisme que hi tenen seu. També en poden fer ús altres particulars i entitats amb l’opció de pagar un ús puntual o llogar-ne l’espai.